واقعیت های خواندنی درباره راسوها


راسوراسوها پستاندارانی هستند که به خاطر خز سیاه و سفید روی پوستشان به آسانی می توان تشخیصشان داد. 10 گونه راسو وجود دارد که تقریباً همه آنها در آمریکای شمالی و مرکزی زندگی می کنند. راسوها می توانند در مناطق باز، مناطق دارای درختچه، دارای درخت و یا نواحی شهری زندگی کنند. راسوها در فهرست گونه های در معرض خطر انقراض نیستند.

حقایق خواندنی درباره راسوها
راسوها همه چیزخوارند به این معنی که هم گیاهان و هم جانوران را می خورند. راسوها به خوردن میوه ها، حشرات، کرم ها، خزندگان و جوندگان علاقه دارند.راسوها اغلب برای خوردن زنبورهای عسل به کندوهای عسل حمله می کنند.راسو جانور کوچکی است. اندازه آن به 20-48 سانتی متر و وزنش به 6 کیلوگرم بالغ می شود.دو غده در نزدیکی مقعد راسو وجود دارد که ماده بد بویی تولید می کنند و زمانی که جانور در معرض تهدید قرار می گیرد این ماده را منتشر می کند. این ماده برای قربانی مضر نیست اما تا چند روز نمی تواند از شر این بو خلاص شود.قبل از این که راسو این اسپری را به قربانی بپاشد، پشتش را به او می کند، دمش را بلند می کند و شروع به درآوردن صدای خش خش و سروصدا درآوردن با پاهایش می کند. اینها علائم هشدار دهنده قبل از پاشیدن اسپری است.راسو می تواند ماده چرب و بد بویش را تا فاصله 3 متری بپاشد.بدترین دشمنان راسوها، شغال ها، گربه های وحشی و جغدها هستند.راسو می تواند از نیش مار جان سالم به در برد.بینایی راسوها ضعیف است، اما حس بویایی و شنوایی بسیار خوبی دارند.راسوها تنها می توانند با سرعت 16 کیلومتر در ساعت بدوند.در طول فصل جفت گیری، یک نر با چند ماده در ارتباط است.بارداری بین 7 تا 10 هفته طول می کشد و جانور ماده 2-10 نوزاد به دنیا می آورد. مادر از نوزادانش مراقبت می کند.راسوها می توانند هاری را انتقال دهند.راسوها بیش از 3 سال در حیات وحش و تا 10 سال در اسارت زندگی می کنند.ش