با ما به روز باشید

۳۸ مطلب با موضوع «نجوم» ثبت شده است

نمایش تصویر

تعداد کهکشانهای جهان

نمایش تصویر

20 واقعیت در مورد NASA

نمایش تصویر

کشف اسرار میدان مغناطیسی ماه

نمایش تصویر

اختروش چیست؟

نمایش تصویر

کشف یک ابر سیاره

نمایش تصویر

فرانواختر چیست؟

نمایش تصویر

یک‌ سال زندگی در فضا

نمایش تصویر

زمین از دو سیاره ساخته شده است!

نمایش تصویر

سقوط درون سیاهچاله

نمایش تصویر

چرا سیارات گردند ؟

نمایش تصویر

ستاره های دنباله دار

نمایش تصویر

10 واقعیت شگفت انگیز درباره نجوم

نمایش تصویر

سیاه چاله های مرکز کهکشان

نمایش تصویر

سفید چاله چیست ؟

نمایش تصویر

کره مریخ و امکان زندگی در آن

نمایش تصویر

آشنایی با کمربند کویپر

نمایش تصویر

تئوری بیگ بنگ

نمایش تصویر

سیاره عطارد ( تیر )

نمایش تصویر

سیاره زهره ( ناهید )

نمایش تصویر

چرخش زمین

نمایش تصویر

سیاره مریخ

نمایش تصویر

سیاره پلوتون

نمایش تصویر

منظومه شمسی

نمایش تصویر

حلقه های زحل ( کیوان )

نمایش تصویر

ستاره نوترونی

نمایش تصویر

سیارک ها

نمایش تصویر

آندرومدا

نمایش تصویر

منشاء حیات

نمایش تصویر

راز طوفان ها و دریاچه‌ های تیتان

نمایش تصویر

ستاره الماسی

نمایش تصویر

ستاره شناسی

نمایش تصویر

سیاهچاله های فضایی

نمایش تصویر

ستاره دنبال دار

نمایش تصویر

سیاره مشتری

نمایش تصویر

کهکشان راه شیری

نمایش تصویر

کره ماه

نمایش تصویر

ستاره ها

نمایش تصویر

تلسکوپ ها