دونالد ترامپ که ب به عنوان ریئس جمهور آمریکا انتخاب شده مدتی است که بخاطر رفتار و کارهای عجیب وغریبش سوژه خوبی برای رسانه ها شده است.  در این مقاله تصاویری خنده دار از دونالد ترامپ رییس جمهور فعلی آمریکا را برای شما عزیزان تهیه کردیم.lDonald Trump Caricature کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature4 کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature5 کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature8 کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature9 کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature10 کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature11 کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature12 کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature1 کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature2 کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature3 کاریکاتورهای دونالد ترامپ

Donald Trump Caricature66 کاریکاتورهای دونالد ترامپ